Varför jag älskar att använda Bricknode för nya finansiella applikationer

januari 18, 2022. Stefan Willebrand.

Jag behöver bara några ord för att ge dig mitt svar på rubriken på denna artikel, det gör mitt liv enklare!

Varje gång jag hittar ett nytt problem som borde lösas inom finans och jag börjar drömma om en ny applikation som jag vill skapa använder jag alltid Bricknode som kärna. Den fyller rollen av att vara allt från en reskontra med flera transaktionsdimensioner till CRM till en generell databas där jag kan lagra alla mina entiteter som Custom Fields om jag vill.

Den är utbyggbar i oändlighet och jag kan bygga ut min egen funktionalitet för att expandera plattformen med extrem enkelhet. Med Custom Fields kan jag skapa min egen state hantering för händelser och med Webhooks kan jag komma bort från återkommande pull-operationer.

Det här är verkligen ett riktigt operativsystem för finansiella verksamheter där den enda begränsningen är din egen fantasi om vad du kan bygga.

I vår senaste version lade vi till en första generisk endpoint i vårt API där du kan arbeta med Custom Fields på vilken entitet som helst utan att använda den specifika endpointen för den entiteten. Detta var en fantastisk idé av vårt ingenjörsteam och vi följer upp detta genom att lägga till nya endpoints för att skapa och uppdatera Custom Fields i vår nästa release som jag ser fram emot.

Vänligen kontakta oss för att utforska hur du kan använda Bricknode som kärna för ditt nästa mjukvaruprojekt och minska din time to market avsevärt!