Hur du kopplar dig mot BFS API med hjälp av Visual Studio och vårt NuGet paket

oktober 12, 2021. Stefan Willebrand.

Att använda Bricknodes API är väldigt enkelt, speciellt i en .NET miljö. Följande video demonstrerar hur en enkel konsol-applikation kan byggas för att hämta ut kunder från en instans av Bricknode Broker och sedan lista kundnummer.