Att använda Bricknodes API är väldigt enkelt, speciellt i en .NET miljö. Följande video demonstrerar hur en enkel konsol-applikation kan byggas för att hämta ut kunder från en instans av Bricknode Broker och sedan lista kundnummer.

Jag älskar liknelser! De är extremt användbara för att förklara nya koncept innan de blir allmänt kända. Liksom Enterna i Sagan om Ringen anser jag inte att något är värt att göra om de inte är värda att få ta lång tid.

Vi har byggt ett riktigt operativsystem för finansiella aktiviteter, på samma sätt som Microsoft byggde ett operativsystem för datorn. Det tog oss tio år att bygga den här saken och under de kommande tio åren är vår plan att bli något för alla.

Windows tyglar kommunikationen med datorn och standardiserar hur du använder processorn, minne, lagring och mycket mer. Bricknode standardiserar hur du utför finansiella aktiviteter av alla slag. Att handla aktier för oss är som att lagra data i datorminne för Windows. Inledningsvis var Microsoft tvugna att skapa sina egna applikationer ovanpå sitt eget operativsystem, som office. Vi har skapat ”office” -liknande applikationer som Bricknode Broker, Bricknode Fund Manager, Bricknode Lending och många fler för att utföra specialiserade finansiella aktiviteter och vi har bara börjat!

Driver du ett nystartat FinTech-företag? Kontakta oss, på samma sätt som ett nytt mjukvarubolag inte skulle börja med att utveckla ett nytt operativsystem kan vi leverera det till dig och du behöver inte oroa dig för de komplexa detaljerna runt att kommunicera med processorn, du kan sätta igång direkt med att bygga affärslogik och kundupplevelse.

Är du ett industriföretag med 20 aktieägare där du ska hantera ett aktieägarlån med ränteberäkningar och månatliga utbetalningar? Vi har ”office” -programmet för dig!

Vi levererar programvaran på det sätt som vi tycker att köpare av finansiell programvara ska kunna erhålla programvara under 2000-talet. Allt levereras samma dag, inga hållhakar och helt komponerbara och skalbara. Du aktiverar de saker du behöver när du behöver det, precis som App Store, och du betalar bara för det du använder!

Att starta ett finansiellt tjänsteföretag eller hantera finansiella aktiviteter har aldrig varit enklare. Om du vill bygga dina egna applikationer för att hantera finansiella aktiviteter, gå med i vår marknadsplats och vi ger dig en gratis uppsättning av Bricknode Financial Systems direkt som utvecklare. Precis som med App Store kan du bygga och marknadsföra ditt eget företag ovanpå vårt.

Låt oss starta revolutionen operatingsystemfor.finance tillsammans!

För att förenkla metoden CreateInternalInstrumentTransferOrders  och minska risken för fel har vi tagit bort de två fälten AcquisitionPrice och AcquisitionPriceAccountCurrency. Vi beräknar nu istället dessa via deras respektive value-fält: AcquisitionValue och AcquisitionValueAccountCurrency.

Men oroa er inte, vi kommer inte göra detta till en så kallad ”breaking change” utan kommer istället fasa ut dessa fält i api-metoden i en nära framtid. Se bara till att kolla igenom er kod så att ni inte använder dessa fält i framtiden eftersom ingen funktionalitet är kopplad till dessa fält.

Eftersom dessa fält är starkt kopplade är det onödigt att sätta värden på båda dessa fält, istället beräknas anskaffningsvärdena enligt följande uttryck:

AcquisitionPrice = AcquisitionValue / Units

och

AcquisitionPriceAccountCurrency = AcquisitionValueAccountCurrency / Units

Vi låter även användaren avgöra om systemet ska sätta dessa värden enligt en standard eller om dessa värden ska sättas till ett värde som användaren anger. Om fälten AcquisitionValue och AcquisitionValueAccountCurrency anges med ett värde skilt från null kommer systemet att använda uttrycken ovan för att sätta deras respektive anskaffningsvärden. Om användaren däremot inte anger dessa fält kommer systemet att sätta dessa värden enligt följande standard:

Anskaffningsvärdena på transaktionerna kopplade till kontot där tillgången flyttas från kommer alltid att beräknas från den aktuella positionens anskaffningspris.

Anskaffningsvärdena på transaktionerna kopplade till kontot dit tillgången flyttas till kommer däremot bero på om ordern resulterar i en teknisk handel eller inte.

Om ordern resulterar i en teknisk handel kommer anskaffningsvärdena beräknas enligt tillgångens aktuella pris. En order som inte resulterar i en teknisk handel kommer använda anskaffningspriset på den aktuella positionen för att beräkna anskaffningsvärdena och kommer då få samma anskaffningsvärden som transaktionerna kopplade till kontot där tillgången flyttas från.

Många av våra kunder använder Autogiro för att automatiskt hämta in pengar och skicka pengar till slutkunder. Många använder också RecurringOrderTemplates för att arbeta med återkommande sparande. Hittills har det varit svårt att hämta de genererade AutoGiroOrdrarna för att kontrollera de resulterande Autogiro-dragningarna men nu har vi just publicerat den nya API-metoden som du kan läsa om här.

Dessutom lade vi också till en ny egenskap i GetTradeOrders där du nu kan filtrera på en egenskap som heter FourEyesStatus och få information om den i svaret. FourEyesStatus berättar om ordern har godkänts av en andra person, vilket kan vara viktigt att veta om detta ingår i er process för orderhantering.

Slutligen lade vi till svarsegenskapen AccountTypeKey till GetPositions. Hittills har det bara varit möjligt att filtrera på den här egenskapen men i många fall när du arbetar med positioner i API:t vill du veta vilken kontotyp varje order är kopplad till. Historiskt sett har det enda sättet att få denna information varit att också samla in alla konton med hjälp av GetAccounts vilket introducerar onödig komplexitet för detta enkla krav.

Lycka till med kodningen!

Våra kunder använder sig av vårt API snabbare än någonsin, vilket gör oss väldigt glada! Även om vi tycker att vårt API är omfattande utvecklar vi ny funktionalitet i rekordfart och vi hittade också ett sätt att göra nya API-releaser frånkopplade från våra andra releaser samtidigt som vi går mot fullständig CI / CD.

Som ett exempel släppte vi just en ny metod i vårt API som heter CancelTradeOrders som kan användas för att makulera vanliga handelsorder innan de har utförts eller fått tilldelning från portföljförvaltning. I samband med detta släppte vi också version 4.0.1 av vårt NuGet-paket som innehåller denna nya funktionalitet.

Så länge den nya funktionaliteten inte introducerar breaking changes eller databasändringar kan vi göra det här på ett mycket snabbare sätt än tidigare, meddela oss om det finns brådskande API-funktionalitet för Bricknode Broker som du behöver så tar vi en titt!

Dags för en kort uppdatering för utvecklare!

I release 2.23 av Bricknode Financial Systems, vilken är planerad för lansering innan slutet av januari, har vi än så länge gjort följande inom API-hanteringen.

Konton

För konton har vi lagt till egenskapen IsLocked i alla metoder vilket gör att du kan använda detta när du skapar, läser och uppdaterar konton. Vi fick förfrågningar från våra GUI användare gällande detta eftersom de expanderar sitt användande av BFS via API på ett fantastiskt sätt!

Instrument

För instrument har vi lagt till stöd för att arbeta med avgiftsgrupper i alla metoder vilket relaterar till den nya funktionaliteten runt avgiftshantering som vi nyligen började lansera. Vi gillar verkligen den här funktionaliteten eftersom den ersätter det rudementära stöd som vi hade tidigare för avgifter i BFS. Vi tar gärna emot feedback!

Avgifter

I relation till metoderna för instrumenten ovan har vi också börjat lägga till stöd för API hantering av den nya avgiftsfunktionaliteten där vi startar med GetFeeGroups.

Vårt NuGet paket kommer att uppdateras med nytt innehåll så fort lanseringen av BFS version 2.23 äger rum!