Jag behöver bara några ord för att ge dig mitt svar på rubriken på denna artikel, det gör mitt liv enklare!

Varje gång jag hittar ett nytt problem som borde lösas inom finans och jag börjar drömma om en ny applikation som jag vill skapa använder jag alltid Bricknode som kärna. Den fyller rollen av att vara allt från en reskontra med flera transaktionsdimensioner till CRM till en generell databas där jag kan lagra alla mina entiteter som Custom Fields om jag vill.

Den är utbyggbar i oändlighet och jag kan bygga ut min egen funktionalitet för att expandera plattformen med extrem enkelhet. Med Custom Fields kan jag skapa min egen state hantering för händelser och med Webhooks kan jag komma bort från återkommande pull-operationer.

Det här är verkligen ett riktigt operativsystem för finansiella verksamheter där den enda begränsningen är din egen fantasi om vad du kan bygga.

I vår senaste version lade vi till en första generisk endpoint i vårt API där du kan arbeta med Custom Fields på vilken entitet som helst utan att använda den specifika endpointen för den entiteten. Detta var en fantastisk idé av vårt ingenjörsteam och vi följer upp detta genom att lägga till nya endpoints för att skapa och uppdatera Custom Fields i vår nästa release som jag ser fram emot.

Vänligen kontakta oss för att utforska hur du kan använda Bricknode som kärna för ditt nästa mjukvaruprojekt och minska din time to market avsevärt!

Konkurrensen inom finans ökar dramatiskt närmaste 3 åren. Fintech och neobanker banade vägen med molntjänster. Nu följs de av äldre finansbolag som snabbflyttar till molnet, för att skärpa kundupplevelsen, öka säkerheten och sänka kostnaderna. Branschens stora snabba kliv över till molntjänster får nu oss att höja tempot och vilja börsnotera Bricknode.

Fintech, neobanker och nätbanker har senaste åren tryckt ut banbrytande erbjudanden i vår vardag. Genvägen är olika molntjänster. Dessa nya bolag har idag redan flyttat 80% av sin datorkraft till molnet. Sanningen är att de inte hade mycket val. De hade inte råd eller tid att bygga allt själva. I gengäld har de idag de i särklass starkaste tjänsterna och fortfarande liten kostnadskostym. Här återfinns idag ungefär hälften av alla molntjänster inom finans. Så mycket har nykomlingarna tagit för sig. Redan breddar de ytterligare sina tjänster och tar närmaste åren samtidigt sin molnplattform från 80 till 90%. Och nu börjar andra äldre bolag tydligt att reagera.

Konkurrens lockar till molntjänster

En ny våg av molntjänster märks nu från äldre bank och finansbolag. Vi möter det hos fondbolag, nischbanker, family offices och även lånebolag. De verkligen jagar verktyg för att vässa sina kundrelationer, öka säkerheten, förenkla regelefterlevnad och sänka kostnader. De är ofta mindre men mer snabbfotade organisationer, även om de har en längre väg att gå. Dessa äldre bolag har hittills endast 5-10 % molntjänster. En siffra som kan stiga dramatiskt till över 50 % redan inom närmaste 3 åren. Vi talar om deras molnrevolution, där de kan kapa utvecklingstider från kvartal ned till timmar. Istället för att varje bolag själva ska bygga upp en it-struktur kan de nu snabbspola utvecklingen genom att istället hyra in teknik, tjänster och service. Något som kommer att pressa bankjättarna i sin tur.

Molnet en garant

Finansbranschen är därmed inne i sin tredje våg av molntjänster. Den första vågen var bankerna med egna molntjänster kring 2004. Svenska nischbankerna Avanza och Nordnet tillhörde några av de första i Europa. Sedan kom andra vågen med fintech kring 2010 som köpte färdiga tjänster. Idag kan tredje vågen med molntjänster som närmast allmän egendom nå ut än bredare, till fondbolag och nischbanker. Med exempelvis specialiserade molntjänster för finans från aktörer som Bricknode.

Bricknode ökar tempot

För att möta den snabbväxande efterfrågan och hjälpa fler till molntjänster ökar vi nu tempot markant. Vi vill ta in pengar och öka vår kapacitet genom att  börsnotera bolaget. Vi har idag över 20 kunder och ska närmaste åren möta 1 000-tals bolag i Norden och Europa. I vårt utbud har vi redan  flera tusen färdigbyggda molntjänster och utökar dem med flera hundra per månad. Ja, vi är experter på byggstenar (bricks) som ett Minecraft inom finans.

Bankjättar dröjer

Hur går det då för bankjättarna? Blir det en fjärde våg molntjänster? De visar fortfarande litet intresse för molntjänster. Bäst hittills är SEB vilka köpt in sig i fintech-bolag som de sedan kanaliserar till sina kunder. Men egna bank-tjänster i molnet ser ut att dröja. Orsaken är gamla bankers egna datorhallar med 1000-tals parallella system och kod från 80-talet. Dessa slukar miljarder varje år. Kanske krävs det att de äldre aktörerna ska tekniskt implodera för att vi ska se en molnrevolution även där. Under tiden kan de mer nischade bolagen inom bank och finans väcka konsumenter och utveckla tjänster, service och priser, som användarna älskar att använda. Vi har sett det i Sverige och Norden. Europa är på god väg. Då är det hög tid för Bricknode att växla upp.

/Stefan

Att använda Bricknodes API är väldigt enkelt, speciellt i en .NET miljö. Följande video demonstrerar hur en enkel konsol-applikation kan byggas för att hämta ut kunder från en instans av Bricknode Broker och sedan lista kundnummer.

Jag älskar liknelser! De är extremt användbara för att förklara nya koncept innan de blir allmänt kända. Liksom Enterna i Sagan om Ringen anser jag inte att något är värt att göra om de inte är värda att få ta lång tid.

Vi har byggt ett riktigt operativsystem för finansiella aktiviteter, på samma sätt som Microsoft byggde ett operativsystem för datorn. Det tog oss tio år att bygga den här saken och under de kommande tio åren är vår plan att bli något för alla.

Windows tyglar kommunikationen med datorn och standardiserar hur du använder processorn, minne, lagring och mycket mer. Bricknode standardiserar hur du utför finansiella aktiviteter av alla slag. Att handla aktier för oss är som att lagra data i datorminne för Windows. Inledningsvis var Microsoft tvugna att skapa sina egna applikationer ovanpå sitt eget operativsystem, som office. Vi har skapat ”office” -liknande applikationer som Bricknode Broker, Bricknode Fund Manager, Bricknode Lending och många fler för att utföra specialiserade finansiella aktiviteter och vi har bara börjat!

Driver du ett nystartat FinTech-företag? Kontakta oss, på samma sätt som ett nytt mjukvarubolag inte skulle börja med att utveckla ett nytt operativsystem kan vi leverera det till dig och du behöver inte oroa dig för de komplexa detaljerna runt att kommunicera med processorn, du kan sätta igång direkt med att bygga affärslogik och kundupplevelse.

Är du ett industriföretag med 20 aktieägare där du ska hantera ett aktieägarlån med ränteberäkningar och månatliga utbetalningar? Vi har ”office” -programmet för dig!

Vi levererar programvaran på det sätt som vi tycker att köpare av finansiell programvara ska kunna erhålla programvara under 2000-talet. Allt levereras samma dag, inga hållhakar och helt komponerbara och skalbara. Du aktiverar de saker du behöver när du behöver det, precis som App Store, och du betalar bara för det du använder!

Att starta ett finansiellt tjänsteföretag eller hantera finansiella aktiviteter har aldrig varit enklare. Om du vill bygga dina egna applikationer för att hantera finansiella aktiviteter, gå med i vår marknadsplats och vi ger dig en gratis uppsättning av Bricknode Financial Systems direkt som utvecklare. Precis som med App Store kan du bygga och marknadsföra ditt eget företag ovanpå vårt.

Låt oss starta revolutionen operatingsystemfor.finance tillsammans!

För att förenkla metoden CreateInternalInstrumentTransferOrders  och minska risken för fel har vi tagit bort de två fälten AcquisitionPrice och AcquisitionPriceAccountCurrency. Vi beräknar nu istället dessa via deras respektive value-fält: AcquisitionValue och AcquisitionValueAccountCurrency.

Men oroa er inte, vi kommer inte göra detta till en så kallad ”breaking change” utan kommer istället fasa ut dessa fält i api-metoden i en nära framtid. Se bara till att kolla igenom er kod så att ni inte använder dessa fält i framtiden eftersom ingen funktionalitet är kopplad till dessa fält.

Eftersom dessa fält är starkt kopplade är det onödigt att sätta värden på båda dessa fält, istället beräknas anskaffningsvärdena enligt följande uttryck:

AcquisitionPrice = AcquisitionValue / Units

och

AcquisitionPriceAccountCurrency = AcquisitionValueAccountCurrency / Units

Vi låter även användaren avgöra om systemet ska sätta dessa värden enligt en standard eller om dessa värden ska sättas till ett värde som användaren anger. Om fälten AcquisitionValue och AcquisitionValueAccountCurrency anges med ett värde skilt från null kommer systemet att använda uttrycken ovan för att sätta deras respektive anskaffningsvärden. Om användaren däremot inte anger dessa fält kommer systemet att sätta dessa värden enligt följande standard:

Anskaffningsvärdena på transaktionerna kopplade till kontot där tillgången flyttas från kommer alltid att beräknas från den aktuella positionens anskaffningspris.

Anskaffningsvärdena på transaktionerna kopplade till kontot dit tillgången flyttas till kommer däremot bero på om ordern resulterar i en teknisk handel eller inte.

Om ordern resulterar i en teknisk handel kommer anskaffningsvärdena beräknas enligt tillgångens aktuella pris. En order som inte resulterar i en teknisk handel kommer använda anskaffningspriset på den aktuella positionen för att beräkna anskaffningsvärdena och kommer då få samma anskaffningsvärden som transaktionerna kopplade till kontot där tillgången flyttas från.

Många av våra kunder använder Autogiro för att automatiskt hämta in pengar och skicka pengar till slutkunder. Många använder också RecurringOrderTemplates för att arbeta med återkommande sparande. Hittills har det varit svårt att hämta de genererade AutoGiroOrdrarna för att kontrollera de resulterande Autogiro-dragningarna men nu har vi just publicerat den nya API-metoden som du kan läsa om här.

Dessutom lade vi också till en ny egenskap i GetTradeOrders där du nu kan filtrera på en egenskap som heter FourEyesStatus och få information om den i svaret. FourEyesStatus berättar om ordern har godkänts av en andra person, vilket kan vara viktigt att veta om detta ingår i er process för orderhantering.

Slutligen lade vi till svarsegenskapen AccountTypeKey till GetPositions. Hittills har det bara varit möjligt att filtrera på den här egenskapen men i många fall när du arbetar med positioner i API:t vill du veta vilken kontotyp varje order är kopplad till. Historiskt sett har det enda sättet att få denna information varit att också samla in alla konton med hjälp av GetAccounts vilket introducerar onödig komplexitet för detta enkla krav.

Lycka till med kodningen!