Lägger till stöd för rapportering till förvaringsinstitut innehållande fondtillgångar

november 25, 2019. Stefan Willebrand.

Vi publicerade just en ny guide i vår knowledgebase på wiki.bricknode.com där vi visar användare hur Bricknode Financial Systems (BFS) kan användas för att hantera och hålla koll på tillgångarna i en investeringsfond. Utöver detta skapade vi även en add-on som kan generera Net Asset Value break down rapporter till förvaringsinstitut. Först ut för vår integration är den svenska banken SEB.

Tack vare vår omfattande API i BFS kunde vi bygga denna add-on genom att exklusivt använda vår egen API och inget annat. Detta projekt visar också hur våra användare kan utöka funktionaliteten av BFS på egen hand och använda BFS som ett kärnsystem för alla sina finansiella aktiviteter.

Eftersom wiki artikeln endast är öppen för kunder och trial användare av BFS ska jag summera vad artikeln innehåller.

I BFS skapade vi två legal entities, en för fondbolaget som hanterar fonden och en för vad vi kallar fondentiteten som är själva fonden. Fondentiteten kan sedan emittera sina egna finansiella instrument vilka utgör fondandelarna som investerare kan investera i, detaljerna runt det faller dock utanför denna artikel. Vi skapade sedan ett enkelt konto för fondentiteten och ett lagerkonto som speglar det konto som fondentieten har hos förvaringsinstitutet. Fondentiteten kan också arbeta med flera lagerkonton om behovet finns.

Vi skapade sedan de finansiella instrumenten som fonden ska investera i och vi använda några anpassade fält i BFS för att lagra specifika värden som förvaringsinstitutet vill ha med i sin rapport.

Voila! Detta var allt vi behövde göra för att komma igång och använda BFS för fondadministration i sin enklaste form.

Följ oss gärna och interagera med oss på Twitter där vi gör inlägg nästan dagligen och där vi gärna vill få feedback!