Vad innebär MiFID II, hur uppfyller du kraven i Sverige?

maj 31, 2017. Stefan Willebrand.

Införandet av MiFID II närmar sig med stormsteg och finansiella institutioner kämpar hårt för att förstå vilka krav som de måste uppfylla. Som vanligt inför stora regulatoriska förändringar råder förvirring bland många inblandade parter och vi är här för att hjälpa till.

MiFID II regelverket

Hos Bricknode är vår målsättning att göra övergången till MiFID II så enkel och smärtfri som möjligt genom automatiserade systemlösningar för våra kunder som använder Bricknode Broker.

Hur förändras Investerarskyddet

En viktig nyhet i MiFID II är förbud mot att ta emot och behålla ersättningar från tredje man i samband med tillhandahållande av investeringstjänsterna portföljförvaltning och så kallade oberoende investeringsrådgivning. Det är ok att ersättningarna får vidarebefordras till kund vilket redan idag kan ombesörjas genom att använda våra appar Position Manager och Transaction Manager på det sätt som följande artikel beskriver i vår kunskapsbas, klicka här!

Investerarskyddsreglerna uppdateras också för att täcka in så kallade strukturerade insättningar och investeringstjänsten ”utförande av order” ändras till att inkludera ingående av avtal för att sälja finansiella instrument som utfärdats av värdepappersinstitutet självt, det vill säga vid egna emissioner.

Finansiella instrument

Definitionen av finansiella instrument ändras till att bland annat inkludera utsläppsrätter.

Hur utökas transaktionsrapporteringen?

TRS-rapporteringen utökas för att innehålla information gällande kund-id och om den person eller den algoritm hos värdepappersinstitutet som fattat investeringsbeslutet. I Bricknode Broker kommer detta innebära att vi inför flera egenskaper som kan anges för en orderhändelse med möjlighet att ställa in förifyllda uppgifter och även jobba med dessa via API.

Rapporteringen ska även innehålla information om en transaktion har inneburit blankning samt ska LEI-nummer rapporteras för juridiska personer. LEI-nummer är den nya formen av internationella organisationsnummer och finns redan nu som en egenskap för företag som är registrerade i Bricknode Broker.

Bricknode anpassar sina produkter för att våra kunder ska uppfylla kraven för MiFID II, vill du testa produkten Bricknode Broker kan du göra det genom en 30-dagars testperiod genom att klicka här.

ESMA har tagit fram riktlinjer avseende TRS-rapporteringen vilka innehåller följande:

Flera typer av transaktioner ska rapporteras.

  • Teckningar, det vill säga affärer i primärmarknaden
  • Gåva och arv
  • Flytt till andra institut
  • Vissa bolagshändelser

Mer information ska rapporteras

  • Ägaren/ägarna av det konto som har genomfört transaktionen
  • Den/de som fattade beslutet
  • Den/de som fattade beslutet inom firman
  • Blankning
  • Etc.

Varudeklarationer i form av KIDs

Genom så kallade Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) ska många typer av finansiella instrument ha en associerad varudeklaration, ett Key Information Document (KID). I Bricknode Broker finns idag utrymme för länk till KID och fylls i med automatik av vissa instrumentleverantörer som exempelvis MFEX.

Seminarium om MiFID II med Bricknode och Gernandt & Danielsson

Under september kommer Bricknode tillsammans med Gernandt & Danielsson att anordna ett seminarium i Stockholm för Bricknodes kunder där detaljerna runt förändringarna förmedlas. Inbjudan kommer att skickas ut i god tid så håll ögonen öppna i inkorgen om du är Bricknode kund.