Produkt Blogg

Vi snabbar upp releasehanteringen av våra API funktioner

Produkt Blogg

Våra kunder använder sig av vårt API snabbare än någonsin, vilket gör oss väldigt glada! Även om vi tycker att vårt API är omfattande utvecklar vi ny funktionalitet i rekordfart och vi hittade också ett sätt att göra nya API-releaser frånkopplade från våra andra releaser samtidigt som vi går mot fullständig CI / CD. Som […]

Det fantastiska nya fältet KycDate

Bricknode Blogg

I och med release 2.23 av Bricknode Financial Systems lade vi just till ett nytt grundläggande fält för Legal Entities vilket kallas KycDate. KYC är förkortning av ”Know Your Customer” och om ni driver ett reglerat finansiellt institut är sannolikheten stor att ni lägger ned en del tid på detta ämne. Varför är då ett […]

Våra API-framsteg i release 2.23 av BFS

Utvecklar Bloggen

Dags för en kort uppdatering för utvecklare! I release 2.23 av Bricknode Financial Systems, vilken är planerad för lansering innan slutet av januari, har vi än så länge gjort följande inom API-hanteringen. Konton För konton har vi lagt till egenskapen IsLocked i alla metoder vilket gör att du kan använda detta när du skapar, läser […]

Skillnaden mellan cash som tillgångsslag och valuta

Utvecklar Bloggen

En sak som kan vara svår att separera konceptuellt vid arbete med finansiella API:er som BFS API är skillnaden mellan cash som ett tillgångsslag och valuta. Cash är ett tillgångsslag precis som aktier och obligationer medan valuta är ett objekt som beskriver vilken typ som tillgången cash är av. Precis på samma sätt som det […]

Skräddarsy Bricknode Financial Systems och gör det till ditt eget

Bricknode Blogg

I sin kärna, är Bricknode Financial Systems som en databas applikation för att bygga finansiell mjukvara där du inte behöver drifta och underhålla databasen. Med Bricknodes API kan du i stort sett utveckla vilken finansiell tjänst du kan tänka dig utan att behöva uppfinna hjulet igen. Så kallade Custom Fields gör det möjligt för vem […]

Building serverless Azure Functions with custom fields in Bricknode Financial Systems

Utvecklar Bloggen

A neat new cost efficient way to build smaller functions that can be consumed through simple HttpRequests are Azure Functions. Instead of building and hosting a whole web application it is now possible to build a function that can be triggered through a HttpRequest and then perform a number of things. Ideally when building some […]