Det fantastiska nya fältet KycDate

Bricknode Blogg

I och med release 2.23 av Bricknode Financial Systems lade vi just till ett nytt grundläggande fält för Legal Entities vilket kallas KycDate. KYC är förkortning av ”Know Your Customer” och om ni driver ett reglerat finansiellt institut är sannolikheten stor att ni lägger ned en del tid på detta ämne. Varför är då ett […]

Våra API-framsteg i release 2.23 av BFS

Utvecklar Bloggen

Dags för en kort uppdatering för utvecklare! I release 2.23 av Bricknode Financial Systems, vilken är planerad för lansering innan slutet av januari, har vi än så länge gjort följande inom API-hanteringen. Konton För konton har vi lagt till egenskapen IsLocked i alla metoder vilket gör att du kan använda detta när du skapar, läser […]

Skillnaden mellan cash som tillgångsslag och valuta

Utvecklar Bloggen

En sak som kan vara svår att separera konceptuellt vid arbete med finansiella API:er som BFS API är skillnaden mellan cash som ett tillgångsslag och valuta. Cash är ett tillgångsslag precis som aktier och obligationer medan valuta är ett objekt som beskriver vilken typ som tillgången cash är av. Precis på samma sätt som det […]

Skräddarsy Bricknode Financial Systems och gör det till ditt eget

Bricknode Blogg

I sin kärna, är Bricknode Financial Systems som en databas applikation för att bygga finansiell mjukvara där du inte behöver drifta och underhålla databasen. Med Bricknodes API kan du i stort sett utveckla vilken finansiell tjänst du kan tänka dig utan att behöva uppfinna hjulet igen. Så kallade Custom Fields gör det möjligt för vem […]

Lägger till stöd för rapportering till förvaringsinstitut innehållande fondtillgångar

Produkt Blogg

Vi publicerade just en ny guide i vår knowledgebase på wiki.bricknode.com där vi visar användare hur Bricknode Financial Systems (BFS) kan användas för att hantera och hålla koll på tillgångarna i en investeringsfond. Utöver detta skapade vi även en add-on som kan generera Net Asset Value break down rapporter till förvaringsinstitut. Först ut för vår […]

Building serverless Azure Functions with custom fields in Bricknode Financial Systems

Utvecklar Bloggen

A neat new cost efficient way to build smaller functions that can be consumed through simple HttpRequests are Azure Functions. Instead of building and hosting a whole web application it is now possible to build a function that can be triggered through a HttpRequest and then perform a number of things. Ideally when building some […]

Lägg tiden där den verkligen behövs med Teckningsordrar

Produkt Blogg

Bricknode Broker presenterar nu en ny efterlängtad funktion som gör det möjligt för dig att leverera teckningar av emissioner direkt i kundfronten. Vad innebär detta mer exakt? Du kan nu använda tilläggstjänsten Teckningsordrar för att ge sina kunder möjlighet i Bricknode Broker att teckna emissioner av exempelvis aktier på egen hand. Ett litet kliv för […]

Framtidens IT hos finansiella institutioner

Bricknode Blogg

Hur borde finansiella institut resonera runt sina framtida IT-behov för att vara konkurrenskraftiga och leverera ett överlägset värde och upplevelse till sina kunder? Enligt vår mening är dagarna räknade för monolitiska mjukvarusystem som kundanpassas för att strömlinjeforma ett befintligt flöde hos ett finansiellt institut. I en snabbt föränderlig värld där regleringar ständigt ändras, tillsammans med […]

Några grundläggande kunskaper för användare av Bricknode Broker

Broker Blogg

Det är viktigt att förstå kontostrukturen för Bricknode Broker vilken innehåller olika typer av kundkonton, konton för utställare av finansiella produkter, huskonton och lagerhållningskonton som håller ordning på alla dina tillgångar. Vi släppte just en ny kort video som förklarar detta.

Vad är en obligation och hur fungerar den?

Bricknode Blogg

Vi har just släppt en film om hur obligationer fungerar samt lite info om vår nya applikation Bond Manager som släpps inom kort för BFS.