Dags att ta itu med ett hett ämne angående valutaväxling i förhållande till handel med olika typer av finansiella instrument. Det finns inget rätt eller fel här och det finns många sätt att göra detta på, jag ska helt enkelt försöka beskriva några gångbara alternativ i den här artikeln.

I slutändan handlar det om hur slutkunden, investeraren, vill interagera med sina investeringsaktiviteter och de flesta preferenser är möjliga att tillgodose, det handlar bara om utveckling.

Fonder

Låt oss börja med att investera i fonder. Detta är den ultimata detaljhandelsprodukten och utformad för att vara enkel att använda medan alla komplexiteter hanteras inom fonden, det är en del av varför fonden måste ta ut avgifter på ett eller annat sätt för att täcka sina aktiviteter.

Oavsett om fondandelarna handlas i USD, EUR eller SEK har investeraren vant sig vid att placera sina order i valutan efter eget tycke. Om en tyskbaserad investerare vill investera 1 000 euro i en amerikansk fond bör de kunna göra lägga en order som innehåller det slutliga investeringsbeloppet och valutaväxling förväntas ske automatiskt.

Fonden själv skulle kunna publicera olika andelar för olika valutor och sedan hantera valutaväxlingen internt. En annan vanlig praxis är att mäklaren, eller fondnätverket som används, bedriver en valutaväxling, detta introducerar vanligtvis en större spread mellan köp och säljkursen för valutaväxling men å andra sidan är beloppet vanligtvis litet. Ett tydligare sätt att göra detta skulle vara för investeraren att först genomföra en valutaväxling där rätt valuta erhålls till bästa möjliga växlingskurs och sedan använda pengarna till att köpa fondandelarna i den valuta de handlas. Detta tar bort mellanhanden från valutaväxlingen och blir oftast billigare. Det här är ungefär samma sak som när du går till bankomaten på flygplatsen för att få kontanter och den frågar dig om du vill att bankomatoperatören ska genomföra valutaväxling eller om du vill att din bank ska göra det. För att göra det valet vill du få en jämförelse av vilken växlingskurs som uttagsautomaten ger dig och vilken växlingskurs som din bank ger dig, men du får aldrig det alternativet.

Dessa två alternativ kommer att resultera i en skillnad i hur växelkursen kommer att rapporteras på handelsnotan till investeraren. I det ”lata alternativet” där valutan växlas ”automatiskt” i samband med ordern kan växelkursen rapporteras på samma handelsnota som handeln. I det mer kostnadseffektiva alternativet är valutaväxlingen helt och hållet en separat händelse och bör ha en egen handelsnota.

Aktier

Låt oss nu titta på aktier. Till skillnad från fonder, där fonden accepterar det faktiska köpbeloppet och fördelar fondandelar till investeraren, innebär en aktiehandel att köpa ett antal aktier. Aktierna handlas ofta i realtid på en börs och därför går det inte att veta exakt till vilket pris handeln kommer att kunna utföras. På grund av detta är det inte möjligt att veta exakt hur mycket kapital köpet kommer att konsumera så det mest effektiva sättet är att först köpa aktierna och sedan genomföra valutaväxlingen för att täcka det resulterande underskottet.

Låt mig nu introducera koncepten ”Cross currency buying power” och ”Cross currency margin”!

För att kunna handla måste investeraren ha någon form av tillgång på sitt konto som kan användas för att köpa andra tillgångar. I exemplet ovan kan investeraren ha satt in 1 000 euro på kontot och vill köpa Apple-aktier som kommer att konsumera USD. Om aktierna för närvarande handlas till 125 USD per aktie och växlingskursen mellan EUR och USD är 1,22 kommer investeraren att kunna köpa 9 aktier i Apple och använda 1 125 USD.

Om avveckling görs två dagar efter handeln (T + 2) bör konverteringen från EUR till USD göras före avvecklingsdagen, annars kommer kontot att ha ett underskott i USD, vilket för övrigt kan vara ok ur mäklarens perspektiv eftersom det finns tillräckligt med EUR tillgängliga på kontot för att täcka handeln (buying power) och marginalen (margin) för att reglera handeln.

Ur investerarens perspektiv kan en valutaväxling göras separat efter köpet, eftersom det vid den tiden kommer att vara känt exakt hur mycket USD som behövs. När det gäller handelsnotor kommer det att finnas en handelsnota för handeln och en separat handelsnota för valutaväxlingen, kristallklart.

Vad sägs om det andra alternativet, kan investeraren erbjudas att köpa aktier i Apple genom att ange ett belopp i EUR? Visst, mäklaren skulle då kunna tjäna lite extra pengar på spread för att erbjuda denna tjänst. Vad som skulle hända i praktiken i det här fallet är att mäklaren får ordern att köpa Apple-aktier till ett värde av 1 000 euro. Mäklaren kommer först att köpa aktierna utan att behöva lägga upp något kapital eftersom avvecklingen kommer att ske om två dagar. Med affären klar kommer mäklaren att utföra en valutaväxling för det erforderliga beloppet för investerarens räkning till en spread på växlingskursen.

Alla 1 000 euro kommer inte att användas eftersom delar av aktier inte används här; delar av aktier är dock ett helt annat ämne. På handelsnotan för investeraren kommer aktiehandeln att visas tillsammans med den växlingskurs som mäklaren gav till investeraren.

Personligen gillar jag att koppla bort valutaväxlingen från handeln, som investerare vill jag ha valet och informationen om växelkursen så att jag kan bestämma mig för det och. Som mäklare vill jag ge investeraren full insyn. Återigen, inga rätt eller fel, bara några olika alternativ.

En sak som kan vara svår att separera konceptuellt vid arbete med finansiella API:er som BFS API är skillnaden mellan cash som ett tillgångsslag och valuta.

Cash är ett tillgångsslag precis som aktier och obligationer medan valuta är ett objekt som beskriver vilken typ som tillgången cash är av. Precis på samma sätt som det finns stamaktier och preferensaktier.

Ett konto kan hålla tillgångar som aktier, obligationer och cash men inte valuta. En valuta är något som relateras till en cash tillgång.

I BFS API har vi grupperat tillgångar här och valutor här.

Ett annat koncept som är bra att greppa är hur en tillgång kan värderas. Oftast värderas en tillgång i relation till en valuta men det går lika bra att värdera en tillgång som en aktie i relation till en annan tillgång som guld.