En sak som kan vara svår att separera konceptuellt vid arbete med finansiella API:er som BFS API är skillnaden mellan cash som ett tillgångsslag och valuta.

Cash är ett tillgångsslag precis som aktier och obligationer medan valuta är ett objekt som beskriver vilken typ som tillgången cash är av. Precis på samma sätt som det finns stamaktier och preferensaktier.

Ett konto kan hålla tillgångar som aktier, obligationer och cash men inte valuta. En valuta är något som relateras till en cash tillgång.

I BFS API har vi grupperat tillgångar här och valutor här.

Ett annat koncept som är bra att greppa är hur en tillgång kan värderas. Oftast värderas en tillgång i relation till en valuta men det går lika bra att värdera en tillgång som en aktie i relation till en annan tillgång som guld.