Vi gjorde det! Vi har precis nått det viktigaste mätetalet i Bricknodes historia. Som Jim Collins uttrycker det i sina fantastiska böcker, är detta mått ”andelen nyckelplatser på bussen som är fyllda med rätt personer för dessa platser”. Vi nådde precis 100%!

Jag ser artiklar varje dag där företag säger att det mest utmanande för dem är att rekrytera rätt personer.

Det är svårt för ett företag att växa snabbare än dess förmåga att rekrytera tillräckligt med rätt personer men nu är vi där. Ett av kärnvärdena som vi tror på är uthållighet och långsiktighet. Många saker i livet handlar om ren tur, men genom att ha uthållighet utsätter vi oss själva för tur över en längre period och förbättrar våra odds för att nå vår vision att vara den BÄSTA plattformen på jorden för finansiella produkter!

Vi har lyckats omfamna att arbeta globalt och vi är helt flexibla med när och varifrån våra teammedlemmar arbetar. Vi är i flera länder, och vi har fantastiskt roligt varje dag, vem skulle ha trott att vi skulle nå denna nivå av team och produkt samtidigt som vi är helt oberoende och kommer från en okänd liten stad i Sverige! Jag skulle säga att Bricknode helt förkroppsligar vad ROWE betyder

Vårt syfte är att se till att fantastiska konsumentvänliga finansiella produkter och tjänster når marknaden och aldrig dör av bristen på tillgängliga verktyg eller av att behöva kämpa mot finansbranschens jättar.

Jag minns själv dagen då vi fick vårt första API lanserat på Bricknode och hur möjligheterna att bygga vad som helst för finans bara öppnade sig framför mig.

Nu har vi nått det första stora målet och nu är det bara att hänga med när vi kör vidare mot nästa.