I och med release 2.23 av Bricknode Financial Systems lade vi just till ett nytt grundläggande fält för Legal Entities vilket kallas KycDate. KYC är förkortning av ”Know Your Customer” och om ni driver ett reglerat finansiellt institut är sannolikheten stor att ni lägger ned en del tid på detta ämne.

Varför är då ett enkelt fält som detta så fantastiskt? Låt mig visa ett par saker som detta möjliggör.

För att vara compliant med många regelverk krävs det oftast att slutkunden uppdaterar sin personliga information och svarar på ett antal frågor årligen. I det här exemplet byggde vi ett snyggt formulär för att hämta in KYC information för en av våra kunder som vi sedan lade in som en länk under Systeminställningar och aktiverade funktionen ”Validera kundkännedomsdata vid inloggning”.

Det som nu kommer att hända är att kunden, när de loggar in på kundportalen i Bricknode Broker och om KycDate är för gammalt, får upp KYC formuläret. I det formuläret kan vi exempelvis automatiskt kontrollera och uppdatera folkbokföringsadress från register som SPAR och validera telefonnummer. Vi kan också utföra kontroller mot sanktionslistor och register för politiskt exponerade personer tillsammans med mycket mer.

I det här fallet tog vi även kunden igenom en process där nya allmänna villkor godkändes samt uppdaterade riskprofilen och preferenser för månadsspar. Allt detta möjliggjordes genom denna nya funktion direkt inne i Bricknode Broker!