Dags att ta itu med ett hett ämne angående valutaväxling i förhållande till handel med olika typer av finansiella instrument. Det finns inget rätt eller fel här och det finns många sätt att göra detta på, jag ska helt enkelt försöka beskriva några gångbara alternativ i den här artikeln.

I slutändan handlar det om hur slutkunden, investeraren, vill interagera med sina investeringsaktiviteter och de flesta preferenser är möjliga att tillgodose, det handlar bara om utveckling.

Fonder

Låt oss börja med att investera i fonder. Detta är den ultimata detaljhandelsprodukten och utformad för att vara enkel att använda medan alla komplexiteter hanteras inom fonden, det är en del av varför fonden måste ta ut avgifter på ett eller annat sätt för att täcka sina aktiviteter.

Oavsett om fondandelarna handlas i USD, EUR eller SEK har investeraren vant sig vid att placera sina order i valutan efter eget tycke. Om en tyskbaserad investerare vill investera 1 000 euro i en amerikansk fond bör de kunna göra lägga en order som innehåller det slutliga investeringsbeloppet och valutaväxling förväntas ske automatiskt.

Fonden själv skulle kunna publicera olika andelar för olika valutor och sedan hantera valutaväxlingen internt. En annan vanlig praxis är att mäklaren, eller fondnätverket som används, bedriver en valutaväxling, detta introducerar vanligtvis en större spread mellan köp och säljkursen för valutaväxling men å andra sidan är beloppet vanligtvis litet. Ett tydligare sätt att göra detta skulle vara för investeraren att först genomföra en valutaväxling där rätt valuta erhålls till bästa möjliga växlingskurs och sedan använda pengarna till att köpa fondandelarna i den valuta de handlas. Detta tar bort mellanhanden från valutaväxlingen och blir oftast billigare. Det här är ungefär samma sak som när du går till bankomaten på flygplatsen för att få kontanter och den frågar dig om du vill att bankomatoperatören ska genomföra valutaväxling eller om du vill att din bank ska göra det. För att göra det valet vill du få en jämförelse av vilken växlingskurs som uttagsautomaten ger dig och vilken växlingskurs som din bank ger dig, men du får aldrig det alternativet.

Dessa två alternativ kommer att resultera i en skillnad i hur växelkursen kommer att rapporteras på handelsnotan till investeraren. I det ”lata alternativet” där valutan växlas ”automatiskt” i samband med ordern kan växelkursen rapporteras på samma handelsnota som handeln. I det mer kostnadseffektiva alternativet är valutaväxlingen helt och hållet en separat händelse och bör ha en egen handelsnota.

Aktier

Låt oss nu titta på aktier. Till skillnad från fonder, där fonden accepterar det faktiska köpbeloppet och fördelar fondandelar till investeraren, innebär en aktiehandel att köpa ett antal aktier. Aktierna handlas ofta i realtid på en börs och därför går det inte att veta exakt till vilket pris handeln kommer att kunna utföras. På grund av detta är det inte möjligt att veta exakt hur mycket kapital köpet kommer att konsumera så det mest effektiva sättet är att först köpa aktierna och sedan genomföra valutaväxlingen för att täcka det resulterande underskottet.

Låt mig nu introducera koncepten ”Cross currency buying power” och ”Cross currency margin”!

För att kunna handla måste investeraren ha någon form av tillgång på sitt konto som kan användas för att köpa andra tillgångar. I exemplet ovan kan investeraren ha satt in 1 000 euro på kontot och vill köpa Apple-aktier som kommer att konsumera USD. Om aktierna för närvarande handlas till 125 USD per aktie och växlingskursen mellan EUR och USD är 1,22 kommer investeraren att kunna köpa 9 aktier i Apple och använda 1 125 USD.

Om avveckling görs två dagar efter handeln (T + 2) bör konverteringen från EUR till USD göras före avvecklingsdagen, annars kommer kontot att ha ett underskott i USD, vilket för övrigt kan vara ok ur mäklarens perspektiv eftersom det finns tillräckligt med EUR tillgängliga på kontot för att täcka handeln (buying power) och marginalen (margin) för att reglera handeln.

Ur investerarens perspektiv kan en valutaväxling göras separat efter köpet, eftersom det vid den tiden kommer att vara känt exakt hur mycket USD som behövs. När det gäller handelsnotor kommer det att finnas en handelsnota för handeln och en separat handelsnota för valutaväxlingen, kristallklart.

Vad sägs om det andra alternativet, kan investeraren erbjudas att köpa aktier i Apple genom att ange ett belopp i EUR? Visst, mäklaren skulle då kunna tjäna lite extra pengar på spread för att erbjuda denna tjänst. Vad som skulle hända i praktiken i det här fallet är att mäklaren får ordern att köpa Apple-aktier till ett värde av 1 000 euro. Mäklaren kommer först att köpa aktierna utan att behöva lägga upp något kapital eftersom avvecklingen kommer att ske om två dagar. Med affären klar kommer mäklaren att utföra en valutaväxling för det erforderliga beloppet för investerarens räkning till en spread på växlingskursen.

Alla 1 000 euro kommer inte att användas eftersom delar av aktier inte används här; delar av aktier är dock ett helt annat ämne. På handelsnotan för investeraren kommer aktiehandeln att visas tillsammans med den växlingskurs som mäklaren gav till investeraren.

Personligen gillar jag att koppla bort valutaväxlingen från handeln, som investerare vill jag ha valet och informationen om växelkursen så att jag kan bestämma mig för det och. Som mäklare vill jag ge investeraren full insyn. Återigen, inga rätt eller fel, bara några olika alternativ.

Målet med webbplatsen för finansiella rådgivare inom Bricknode Broker är att den ska användas som ett komplett ekonomistyrningssystem för finansiella rådgivare som är anknutna ombud till ett finansiellt institut som licensierar Bricknode Broker. I den här artikeln kommer jag att kalla det Financial Advisor GUI (Grafiskt Användargränssnitt). Målet med detta användargränssnitt är INTE att erbjuda en plats för omfattande avkastningsrapportering och ekonomisk analys av förvaltade portföljer, detta kan dock enkelt uppnås med vårt omfattande API. Istället är det ett fantastiskt verktyg för att hålla reda på inkomsterna som är hänförliga till finansiella rådgivare (avgifter) och orderhantering.

Det finansiella institut som licensierar Bricknode Broker kan skapa ett rådgivarföretag i systemet och sedan ett antal associerade finansiella rådgivare. Det rådgivande företaget kommer att ha ett antal konton som det äger för varje rådgivare och rådgivaren kommer att länkas till deras konton. På detta sätt kan det rådgivande företaget hålla reda på hur mycket avgifter som tjänas in och är skyldiga varje rådgivare. Rådgivaren kan sedan logga in på sitt Financial Advisor GUI för att se hur mycket pengar de har tjänat och begära uttag till sitt eget externa bankkonto eller om det rådgivande företaget ska använda pengarna för att betala som lön till rådgivaren. Hur som helst, Bricknode Broker håller reda på intäkterna och rådgivaren kan hantera sitt eget kassaflöde inom Bricknode Broker.

Kunderna kommer sedan att länkas till sin finansiella rådgivare som, beroende på behörighetsnivåerna, kan utföra orderläggning för sina kunder och hantera alla typer av dokumentation och onboarding.

Diagrammet nedan visar strukturen för bästa praxis för detta use case.

Det finns en fullständig guide här för hur du ställer in detta i Bricknode Broker.

Våra kunder använder sig av vårt API snabbare än någonsin, vilket gör oss väldigt glada! Även om vi tycker att vårt API är omfattande utvecklar vi ny funktionalitet i rekordfart och vi hittade också ett sätt att göra nya API-releaser frånkopplade från våra andra releaser samtidigt som vi går mot fullständig CI / CD.

Som ett exempel släppte vi just en ny metod i vårt API som heter CancelTradeOrders som kan användas för att makulera vanliga handelsorder innan de har utförts eller fått tilldelning från portföljförvaltning. I samband med detta släppte vi också version 4.0.1 av vårt NuGet-paket som innehåller denna nya funktionalitet.

Så länge den nya funktionaliteten inte introducerar breaking changes eller databasändringar kan vi göra det här på ett mycket snabbare sätt än tidigare, meddela oss om det finns brådskande API-funktionalitet för Bricknode Broker som du behöver så tar vi en titt!

I och med release 2.23 av Bricknode Financial Systems lade vi just till ett nytt grundläggande fält för Legal Entities vilket kallas KycDate. KYC är förkortning av ”Know Your Customer” och om ni driver ett reglerat finansiellt institut är sannolikheten stor att ni lägger ned en del tid på detta ämne.

Varför är då ett enkelt fält som detta så fantastiskt? Låt mig visa ett par saker som detta möjliggör.

För att vara compliant med många regelverk krävs det oftast att slutkunden uppdaterar sin personliga information och svarar på ett antal frågor årligen. I det här exemplet byggde vi ett snyggt formulär för att hämta in KYC information för en av våra kunder som vi sedan lade in som en länk under Systeminställningar och aktiverade funktionen ”Validera kundkännedomsdata vid inloggning”.

Det som nu kommer att hända är att kunden, när de loggar in på kundportalen i Bricknode Broker och om KycDate är för gammalt, får upp KYC formuläret. I det formuläret kan vi exempelvis automatiskt kontrollera och uppdatera folkbokföringsadress från register som SPAR och validera telefonnummer. Vi kan också utföra kontroller mot sanktionslistor och register för politiskt exponerade personer tillsammans med mycket mer.

I det här fallet tog vi även kunden igenom en process där nya allmänna villkor godkändes samt uppdaterade riskprofilen och preferenser för månadsspar. Allt detta möjliggjordes genom denna nya funktion direkt inne i Bricknode Broker!

Det är viktigt att förstå kontostrukturen för Bricknode Broker vilken innehåller olika typer av kundkonton, konton för utställare av finansiella produkter, huskonton och lagerhållningskonton som håller ordning på alla dina tillgångar. Vi släppte just en ny kort video som förklarar detta.

Vi har just släppt en film om hur obligationer fungerar samt lite info om vår nya applikation Bond Manager som släpps inom kort för BFS.