Hur borde finansiella institut resonera runt sina framtida IT-behov för att vara konkurrenskraftiga och leverera ett överlägset värde och upplevelse till sina kunder?

Enligt vår mening är dagarna räknade för monolitiska mjukvarusystem som kundanpassas för att strömlinjeforma ett befintligt flöde hos ett finansiellt institut. I en snabbt föränderlig värld där regleringar ständigt ändras, tillsammans med varierande kundbehov och olika distributionskanaler, borde fokus ligga på att välja en standardiserad plattform som kärna.

Vad menar vi med detta? Vi tror att väldigt mycket kan standardiseras men inte själva kundupplevelsen. Det kommer att bli väldigt viktigt för finansiella institutioner att acceptera ett synsätt där IT utför nya möjligheter och en tillgång istället för något nödvändigt ont.

En bra grundläggande plattform bör leverera kärnfunktioner som kontohantering, transaktioner, kundhantering och finansiella instrument. Plattformen måste också ha ett väldigt bra API som den finansiella institutionen kan använda för sina egna utvecklare där dessa kan utöka funktionaliteten med egen mjukvara. Genom att ha ett API i grundplattformen skapas också möjligheten för partners att interagera och gör den finansiella institutionen genast PSD2 compliant.

Ett annat viktigt område är konfigurabilitet, användaren ska kunna konfigurera många saker för att inte behöva vara beroende av ny funktionalitet från plattformsleverantören för att åstadkomma triviala förändringar.

Låt oss fortsätta genom att kort beskriva hur vi har resonerat runt punkterna ovan inom Bricknode.

Standardisering och API

Bricknode Financial Systems (BFS) är en kärnplattform med många tilläggskomponenter och moduler vilka kan aktiveras genom vår marknadsplats, eller ”app store” om man vill kalla det så. Kärnplattformen erbjuder ett väldigt brett API där i stort sett alla händelser kan utföras programmatiskt mot plattformen.

Våra användare uppmuntras att bygga sina egna specialiserade komponenter, som kundfronter, mobila appar eller vad det än skulle kunna vara som de vill erbjuda sina slutkunder.

Konfigurationer

BFS är en väldigt dynamisk plattform, användaren kan exempelvis skapa sina egna kontotyper, kontotypsbeteenden, transaktionstyper och associerade automatiska transaktionskedjor tillsammans med mycket mer. Detta görs enkelt genom gränssnittet eller genom att ladda upp XML-baserade konfigurationsfiler.

De nästkommande tio åren inom finansiell IT kommer sannolikt vara fokuserade på modulära lösningar baserade på generiska plattformar som kärna och sedan specialiserade komponenter för att leverera själva kundupplevelsen!