Många av våra kunder använder Autogiro för att automatiskt hämta in pengar och skicka pengar till slutkunder. Många använder också RecurringOrderTemplates för att arbeta med återkommande sparande. Hittills har det varit svårt att hämta de genererade AutoGiroOrdrarna för att kontrollera de resulterande Autogiro-dragningarna men nu har vi just publicerat den nya API-metoden som du kan läsa om här.

Dessutom lade vi också till en ny egenskap i GetTradeOrders där du nu kan filtrera på en egenskap som heter FourEyesStatus och få information om den i svaret. FourEyesStatus berättar om ordern har godkänts av en andra person, vilket kan vara viktigt att veta om detta ingår i er process för orderhantering.

Slutligen lade vi till svarsegenskapen AccountTypeKey till GetPositions. Hittills har det bara varit möjligt att filtrera på den här egenskapen men i många fall när du arbetar med positioner i API:t vill du veta vilken kontotyp varje order är kopplad till. Historiskt sett har det enda sättet att få denna information varit att också samla in alla konton med hjälp av GetAccounts vilket introducerar onödig komplexitet för detta enkla krav.

Lycka till med kodningen!