Hur fungerar inflation och hur kan du skydda ditt kapital?

februari 19, 2022. Stefan Willebrand.

Ett av de mest omtalade ämnena i finanspressen just nu är inflation, vad betyder det egentligen och hur skyddar du dig mot det och kanske till och med gör vinst?

Jo, inflation innebär att kostnaderna för varor och tjänster går upp, det blir dyrare att leva och för att klara det måste du se till att dina tillgångar ökar i värde och att du får mer betalt för ditt arbete.

Inflation är anledningen till att dina surt förvärvade pengar aldrig bör sitta på ett icke-räntegenererande konto hos en bank. Varför skulle du låna ut dina pengar till banken och bara låta dem få använda dem och låna ut dem i andra hand gratis?

Du kan förlora hälften av din köpkraft på 10 år

Om inflationen är 4 %, som den är i många regioner just nu, betyder det att köpkraften för pengar kommer att minska med 4 % per år. Om du har 100 000 kr på ett icke räntegenererande bankkonto betyder det att värdet på pengarna har minskat med 33 % under en period på 10 år. Om du skulle spara dessa 100 000 kronorna för att göra en resa eller för att göra en investering i ditt företag, som att till exempel bygga ut din butik. Det betyder att priset på resan eller priset för att bygga ut din butik har ökat.

Det du kunde ha köpt för 100 000 kr för cirka 10 år sedan kräver nu att du betalar cirka 150 000 kr för. Det är 50 % mer än du behövde för 10 år sedan och du trodde att du skyddade dina pengar genom att förvara dem på ett ”säkert” bankkonto!

Jag kan garantera dig att din bank tjänade mer än dessa 50 % på dina pengar under den tiden.

Är 4 % inflation normalt?

Nej det är det inte, åtminstone inte historiskt…men 2 % inflation är normalt. Om jag justerar beräkningen till 2 % per år innebär det fortfarande en prisökning över 10 år på totalt 21,9 %.

Tycker du fortfarande att det verkar säkert att förvara dina pengar i ett icke-räntegenererande konto hos en bank? 😉

Vad är då lösningen?

Jo, att ha tillgångar betyder alltid att du har en risk. Med pengar är de mest uppenbara riskerna inflation, värdet på din valuta sjunker i förhållande till andra valutor eller att din bank går i konkurs.

För egen del gillar jag att försäkra mot inflation genom att använda inkomstgenererande produkter som preferensaktier samt guld och råvaror. Låt oss ta en snabb titt på var och en.

Preferensaktier

Dessa instrument är utmärkta om du letar efter en avkastning på mellan 5 – 7 % per år. Skribenten Marcus Hernhag (@MarcusHernhag på Twitter) har skrivit mycket bra om ämnet som jag varmt rekommenderar. Vanligtvis vill jag köpa dessa instrument som är utgivna av företag som har en stabil och lönsam verksamhet. De kommer då att betala en fast utdelning, vanligtvis varje kvartal, som jag sedan kan besluta om att återinvestera. Om aktierna är noterade kan jag köpa och sälja aktierna på den öppna marknaden och priset kommer att fluktuera.

Eftersom villkoren för dessa preferensaktier är fasta vet jag hur mycket utdelning jag får i förväg.

Låt oss titta på ett exempel med preferensaktier utgivna av det svenska fastighetsbolaget Corem, här är länken till Avanza med detaljer.

Corem ger en utdelning på 5 kr per kvartal, alltså 20 kr per år. Senaste stängningskurs var 316 kronor per aktie. Om jag skulle ha köpt dem till detta pris betyder det att jag får 20 / 316 ≈ 6,33 % i årlig avkastning för aktierna. Om kursen skulle sjunka till 280 kr per aktie skulle det innebära 20 / 280 ≈ 7,14 %. I villkoren för instrumentet finns även ett pris satt där det bolag som ger ut aktierna har rätt att köpa tillbaka dem, detta är viktigt att ha koll på så att jag inte köper aktierna till ett pris som är mycket högre än detta vilket skulle utsätta mig för fler risker.

Naturligtvis kan priset på preferensaktier gå upp och ner men jag äger dessa för den fasta avkastningen och bryr mig inte så mycket om svängningarna. Om direktavkastningen går upp för att aktierna drabbas av en generell nedgång på aktiemarknaden kanske jag lockas att låsa in den direktavkastningen och köpa några till. Å andra sidan, om priset går upp för mycket kan jag tänka mig att sälja aktier och se det som att jag erhåller dessa utdelningar i förtid. 🙂

Guld

Det är möjligt att investera i fysiskt guld på flera sätt, det enklaste är att köpa börshandlade certifikat som till exempel Amundi Physical Gold  eller Xtrackers Physical Gold. En sak som är lätt att missa och som vanligtvis inte lyfts fram i finanspressen är att prisförändringen på någon tillgång är relativ. Priset på guld kommer att visa en sak om det jämförs med valutan USD och en annan sak i jämförelse med SEK. Jag bor i Sverige det är här jag konsumerar och jag är baserad i SEK. När jag tittar på ett gulddiagram ser jag till att jämföra guld med SEK som kan ses på följande länk.

Jämför det med detta diagram över guld mot USD. Guld har varit en bra investering länge jämfört med SEK men inte lika bra jämfört med USD. En bra indikator att titta på för att se hur köpkraften för olika valutor jämförs är Big Mac Index. Detta kommer att visa dig hur mycket en Big Mac kostar i varje land.

Råvaror

En annan bra säkring mot inflation är att titta på en börshandlad fond som iShares Diversified Commodity Swap som också har haft en bra uppgång och ökat med mer än 66 % sedan början av 2020.

Sammanfattning

Inflation är ett stort hot mot din förmögenhet och ekonomiska välbefinnande och något som är värt att hålla reda på. Det finns några bra indikatorer som kan användas för att mäta hur sannolikt det är att inflationen ska öka och de fungerade riktigt bra även denna gång och gjorde det möjligt att gå in i inflationssäkringar långt innan inflationen nådde nuvarande nivåer, mer om det i en framtida artikel.

Icke-räntegenererande bankkonton är en stor förstörare av rikedom och kommer att dränera dig och/eller ditt företag på din ekonomiska köpkraft, det är väldigt lätt att inte göra någonting!

Bricknode existerar för att skapa ett ekosystem (ett nätverk) av finansiella tjänster. Bricknode ska tillhandahålla verktyg för dig och mig som vi kan använda oss av för att hålla koll på vår ekonomi och verktyg för företagen som tillhandahåller de finansiella produkterna och tjänsterna. En hel del coola grejer kommer att lanseras i nätverket under det här året, inklusive verktyg som du som investerare kan använda för att hålla koll på din ekonomiska hälsa samt göra ditt liv enklare om du gör investeringar genom ditt eget företag. Se till att hålla ögonen öppna!