Utvecklar Bloggen

Hur hanteras anskaffningsvärden för interna överföringar via API

Utvecklar Bloggen

För att förenkla metoden CreateInternalInstrumentTransferOrders  och minska risken för fel har vi tagit bort de två fälten AcquisitionPrice och AcquisitionPriceAccountCurrency. Vi beräknar nu istället dessa via deras respektive value-fält: AcquisitionValue och AcquisitionValueAccountCurrency. Men oroa er inte, vi kommer inte göra detta till en så kallad ”breaking change” utan kommer istället fasa ut dessa fält i […]

Ny release inkluderar Autogiro Ordrar

Produkt Blogg

Många av våra kunder använder Autogiro för att automatiskt hämta in pengar och skicka pengar till slutkunder. Många använder också RecurringOrderTemplates för att arbeta med återkommande sparande. Hittills har det varit svårt att hämta de genererade AutoGiroOrdrarna för att kontrollera de resulterande Autogiro-dragningarna men nu har vi just publicerat den nya API-metoden som du kan […]

Vi snabbar upp releasehanteringen av våra API funktioner

Produkt Blogg

Våra kunder använder sig av vårt API snabbare än någonsin, vilket gör oss väldigt glada! Även om vi tycker att vårt API är omfattande utvecklar vi ny funktionalitet i rekordfart och vi hittade också ett sätt att göra nya API-releaser frånkopplade från våra andra releaser samtidigt som vi går mot fullständig CI / CD. Som […]

Det fantastiska nya fältet KycDate

Bricknode Blogg

I och med release 2.23 av Bricknode Financial Systems lade vi just till ett nytt grundläggande fält för Legal Entities vilket kallas KycDate. KYC är förkortning av ”Know Your Customer” och om ni driver ett reglerat finansiellt institut är sannolikheten stor att ni lägger ned en del tid på detta ämne. Varför är då ett […]

Våra API-framsteg i release 2.23 av BFS

Utvecklar Bloggen

Dags för en kort uppdatering för utvecklare! I release 2.23 av Bricknode Financial Systems, vilken är planerad för lansering innan slutet av januari, har vi än så länge gjort följande inom API-hanteringen. Konton För konton har vi lagt till egenskapen IsLocked i alla metoder vilket gör att du kan använda detta när du skapar, läser […]

Skillnaden mellan cash som tillgångsslag och valuta

Utvecklar Bloggen

En sak som kan vara svår att separera konceptuellt vid arbete med finansiella API:er som BFS API är skillnaden mellan cash som ett tillgångsslag och valuta. Cash är ett tillgångsslag precis som aktier och obligationer medan valuta är ett objekt som beskriver vilken typ som tillgången cash är av. Precis på samma sätt som det […]