Kan du automatisera företagshändelser som distributör av finansiella instrument?

mars 13, 2022. Stefan Willebrand.

Ett av, om inte det mest, arbetsintensiva områdena när man driver en finansiell mellanhand som en värdepappersmäklare eller kapitalförvaltare är företagshändelser. Det finns både enkla och komplexa företagshändelser som utförs varje dag. Den enklaste formen är när ett företag betalar ut en utdelning kontant. Det totala beloppet för utdelningen erhålls av mäklarfirman som sedan fördelar pengarna mellan sina kunders depåer beroende på vem som ägde vad vid det så kallade avstämningsdatumet. Detta är enkelt, men när ett företag ger utdelning i aktier och när dessa aktier inte är av i deras egna aktie blir det mer komplext.

Låt säga att dina kunder äger totalt 1 000 aktier i företag A som beslutar sig för att avyttra ett aktieinnehav i företag B genom att distribuera dessa aktier till sina aktieägare i en relation av 1 aktie i företag B för varje 65 aktier i företag A som ägs. Att dela 1000 aktier med 65 ger oss 15,384615… aktier i företag B.

Du kan inte äga fraktioner av aktier, ja, det finns möjligheter att som finansiell mellanhand låta dina kunder investera i fraktioner men i det verkliga värdepappersregistret för aktier för ett företag går det inte att hantera delar av andelar.

Dessa 0,384615… aktier kommer istället att avräknas kontant så att du som mellanhand får betalt säg 30 kr per aktie vilket betyder 30 * 0,384615… ≈ 11,53 kr. Det kan också bli skattekonsekvenser där skatteverket har varit inblandat för att fastställa vad anskaffningsvärdet per aktie ska vara för de kunder som kommer att få tilldelad en hel andel eller mer.

Detta är bara några inledande exempel på alla variabler som du måste hantera som finansiell mellanhand eller kapitalförvaltare.

Tillbaka till den ursprungliga frågan, är det möjligt att automatisera detta och bör det göras?

Enligt min mening skulle jag säga ja och nej 🙂

För de grundläggande företagshändelserna kan du i många fall få villkoren för företagshändelserna levererade till dig via fil (jag ser fram emot när förvaringsinstituten kommer att ha bra API:er för detta!) och sedan läsa in dessa filer i en applikation som tolkar detta och skapar transaktioner i ditt backoffice-system. Varje förvaringsinstitut levererar dessa i olika format och de har också olika terminologi så du måste integrera specifikt med var och en.

För de mer komplexa typerna skulle du behöva skapa ett guideliknande verktyg för var och en eftersom antalet egenskaper varierar mycket så du kan inte använda en typ av användargränssnitt för alla typerna.

Sättet vi arbetar med systemen på Bricknode är att skapa guideliknande gränssnitt för varje typ av företagsåtgärder som sedan använder vårt eget API för att skapa de resulterande transaktionerna med egenskaper som anskaffningsvärden, skatter och utför automatisk avstämning i slutet så att vi vet att allt gick bra.

Vi har precis skapat några nya verktyg för vår egen backoffice-verksamhet att använda för företagshändelser som omvända splittar, sammanslagningar och utdelning av instrument i olika komplexa situationer. Detta sparar in dagar av administration varje månad och detta är något som användare av Bricknode-systemen som exempelvis Bricknode Broker skulle kunna dra nytta av idag.

Vänligen kontakta oss om du är en finansiell mellanhand som vill automatisera dina företagshändelser eller om du behöver en komplett plattform för att hantera din finansiella verksamhet!