Alla intäkter är inte skapade på samma sätt.

I världen av SaaS (Software as a Service) och finansiella verksamhetstjänster är det stor skillnad mellan kvalitén på inkomster. I den här artikeln kommer vi att ta en titt på hur Bricknodes intäkter är sammansatta med hjälp av siffrorna från våra senaste finansiella rapporter.

Den mest värdefulla typen av inkomst är det som kallas återkommande inkomster där dessa intäkter förnyas automatiskt månad för månad och år för år utan att några nya ansträngningar görs eller timmar säljs. Om inkomst är förknippad med timmar av arbete som produceras är inkomsten värd mycket mindre eftersom de inte kommer att skala och tillåta större marginaler när verksamheten växer.

Om du tänker så här, skulle du hellre äga ett företag där du vet att inkomsterna kommer att fortsätta strömma in även om du spenderar tid med nära och kära eller där du måste gå upp och lägga ner timmar av arbete för att få den inkomsten?

Detta är anledningen till att intäkter från abonnemang värderas mycket högre än intäkter från konsultarbete eller supporttimmar.

På Bricknode är vi otroligt stolta över att kunna säga att under det senaste året (Q2 2021 – Q1 2022) kom 94,33 % av våra intäkter från återkommande intäkter!

Om vi ​​tittar ännu djupare kan vi se att nästan 75 % av dessa intäkter kom från vår huvudsakliga mjukvaruprodukt som heter Bricknode Broker medan mer än 20 % kom från Bricknode Lending, som är den andra mjukvaruvertikal som vi har lanserat för att komplettera vår basprodukt.

De återstående 4,72 % kom från vad vi klassificerar som ”Support” men även i denna kategori finns det långsiktiga värden att hitta. Låt oss vara tydliga med en sak, Bricknode är inte ett konsultföretag. Vi fokuserar endast på att bygga långsiktigt värde genom återkommande intäkter inom områden där vi ser ett behov av bättre finansiella tjänster och verktyg.

Då och då får vi möjlighet att utöka vår systemtäckning i linje med omedelbara behov från våra kunder. När detta händer kan vi omorganisera prioriteringarna i vår roadmap och få ytterligare intäkter för att bygga ut vår plattform inom detta specifika område. Det är detta som utgör en stor del av ”Support”-intäkterna tillsammans med allmänna uppgifter som vi kan utföra för att hjälpa våra kunder att lyckas.

Som SaaS-leverantörer inom ett företagssegment har vi alla varit där och försökt generera intäkter samtidigt som vi byggt upp en plattform. Många företag tar sig aldrig förbi ”konsultfasen” och kan inte bygga tillräckligt med värde genom mjukvaruutveckling som kunderna är beredda att betala tusentals kronor per månad för att använda. På Bricknode tog det många år att fullborda övergången från att dagligen behöva utföra massor av insatser och konfigurationer åt våra kunder till att vara operatörer av en riktig SaaS-plattform inom förmögenhetsförvaltning, finansiell värdepappersadministration och utlåning.

Beroende på vertikalerna och prisnivån för varje produkt skiljer sig längden på försäljningscyklerna. Bricknode Broker är ett enormt företagserbjudande men med en mycket skalbar prismodell som passar både små och stora finansiella institutioner, vårt jobb är nu att verkligen få marknaden att förstå detta och hur enkelt och låg risk det faktiskt innebär att registrera sig för en tjänst som Bricknode Broker. Med Bricknode Broker bygger vi extremt långa relationer med våra kunder och det är därför de intäkter som genereras från detta område är värda mest i branschen.

I andra änden av spektrumet har vi vår helt nya produkt som heter Bricknode Investment Manager som är en väldigt ”lätt” produkt jämfört med Bricknode Broker men som passar bra in i vår totala produktportfölj. Intäkten per såld enhet av Bricknode Investment Manager ger mycket lägre än Bricknode Broker, men i motsats vänder den sig till en marknad som är mycket bredare med många fler potentiella kunder.

På Bricknode bygger vi ett verkligt kraftpaket av stora värdefulla tjänster och verktyg baserat på att generera återkommande intäkter av högsta kvalité. Vi är otroligt inspirerade av det faktum att vi nästan nått 95 % förnybara intäkter så här tidigt på vår resa. Med fler add-ons och integrationer som ständigt läggs till i vårt marketplace och med två helt nya vertikaler (Bricknode Deposits & Savings och Bricknode Investment Manager) som just lanserats kommer Bricknode att fortsätta sin långsiktiga resa för att fokusera på extrem inkomstkvalité där marginalerna kan öka exponentiellt allt eftersom vi växer.

När jag gick från att förvalta pengar professionellt i min egen hedgefond till att förvalta mitt eget kapital i mitt privata företag blev jag förvånad över hur svår administrationen var och hur få verktyg som fanns tillgängliga. Först och främst ville jag kunna visualisera och analysera alla mina innehav på ett enda ställe och hålla reda på mina olika investeringsteman oavsett vilka mäklare/förvaringsinstitut jag använde. För det andra ville jag att all skatteredovisning skulle skötas åt mig så att jag inte behövde hålla reda på mina anskaffningsvärden och vinst/förlustrapportering manuellt.

Om du är en privat investerare och bara använder en nätmäklare finns det i allmänhet tillräckligt med funktionalitet för att ta hand om din skatterapportering, men om du agerar genom ett företag är du väldigt utlämnad.

När jag har jobbat med att analyserade mina innehav har jag alltid varit frustrerad över det faktum att de onlinemäklare som jag har använt inte visar min avkastning för positioner inklusive utbetald utdelning. Jag gillar att investera i utdelningsgenererande instrument som preferensaktier, men varje gång jag får min utdelning sjunker positionens resultat och jag måste själv hålla reda på den utbetalda utdelningen i förhållande till min investering och mina anskaffningsvärden.

En annan källa till frustration har varit valutakurser, med de verktyg som jag har använt har jag alltid varit tvungen att uppdatera och hantera växelkurser själv.

Många verktyg saknar också den nödvändiga transaktionsgranulariteten, många arbetar med bara saldobaserade konton där du bara kan se dina nuvarande innehav. Detta kan vara bra om du har mycket låga krav men det fungerar inte för företag eftersom du behöver transaktionsgranulariteten för att kunna konfigurera dina bokföringsregler som tar hand om den automatiserade bokföringsexporten åt dig.

Ända sedan vi skapade det fantastiska kärnsystem för förmögenhetsförvaltning som Bricknode är har jag drömt om dagen då vi kunde ta all denna kraft och paketera den som en ny applikation som kan användas av företagsinvesterare världen över för att hantera sina tillgångar och skulder tillsammans med den automatiserade bokföringen.

Idag är jag otroligt stolt över att vi kan öppna dörrarna för förhandsanmälan till Bricknode Investment Manager, verktyget som kommer att vara hemmet för alla som bedriver investeringsverksamhet genom en företagsstruktur.

Vi gjorde det! Vi har precis nått det viktigaste mätetalet i Bricknodes historia. Som Jim Collins uttrycker det i sina fantastiska böcker, är detta mått ”andelen nyckelplatser på bussen som är fyllda med rätt personer för dessa platser”. Vi nådde precis 100%!

Jag ser artiklar varje dag där företag säger att det mest utmanande för dem är att rekrytera rätt personer.

Det är svårt för ett företag att växa snabbare än dess förmåga att rekrytera tillräckligt med rätt personer men nu är vi där. Ett av kärnvärdena som vi tror på är uthållighet och långsiktighet. Många saker i livet handlar om ren tur, men genom att ha uthållighet utsätter vi oss själva för tur över en längre period och förbättrar våra odds för att nå vår vision att vara den BÄSTA plattformen på jorden för finansiella produkter!

Vi har lyckats omfamna att arbeta globalt och vi är helt flexibla med när och varifrån våra teammedlemmar arbetar. Vi är i flera länder, och vi har fantastiskt roligt varje dag, vem skulle ha trott att vi skulle nå denna nivå av team och produkt samtidigt som vi är helt oberoende och kommer från en okänd liten stad i Sverige! Jag skulle säga att Bricknode helt förkroppsligar vad ROWE betyder

Vårt syfte är att se till att fantastiska konsumentvänliga finansiella produkter och tjänster når marknaden och aldrig dör av bristen på tillgängliga verktyg eller av att behöva kämpa mot finansbranschens jättar.

Jag minns själv dagen då vi fick vårt första API lanserat på Bricknode och hur möjligheterna att bygga vad som helst för finans bara öppnade sig framför mig.

Nu har vi nått det första stora målet och nu är det bara att hänga med när vi kör vidare mot nästa.

Ett av, om inte det mest, arbetsintensiva områdena när man driver en finansiell mellanhand som en värdepappersmäklare eller kapitalförvaltare är företagshändelser. Det finns både enkla och komplexa företagshändelser som utförs varje dag. Den enklaste formen är när ett företag betalar ut en utdelning kontant. Det totala beloppet för utdelningen erhålls av mäklarfirman som sedan fördelar pengarna mellan sina kunders depåer beroende på vem som ägde vad vid det så kallade avstämningsdatumet. Detta är enkelt, men när ett företag ger utdelning i aktier och när dessa aktier inte är av i deras egna aktie blir det mer komplext.

Låt säga att dina kunder äger totalt 1 000 aktier i företag A som beslutar sig för att avyttra ett aktieinnehav i företag B genom att distribuera dessa aktier till sina aktieägare i en relation av 1 aktie i företag B för varje 65 aktier i företag A som ägs. Att dela 1000 aktier med 65 ger oss 15,384615… aktier i företag B.

Du kan inte äga fraktioner av aktier, ja, det finns möjligheter att som finansiell mellanhand låta dina kunder investera i fraktioner men i det verkliga värdepappersregistret för aktier för ett företag går det inte att hantera delar av andelar.

Dessa 0,384615… aktier kommer istället att avräknas kontant så att du som mellanhand får betalt säg 30 kr per aktie vilket betyder 30 * 0,384615… ≈ 11,53 kr. Det kan också bli skattekonsekvenser där skatteverket har varit inblandat för att fastställa vad anskaffningsvärdet per aktie ska vara för de kunder som kommer att få tilldelad en hel andel eller mer.

Detta är bara några inledande exempel på alla variabler som du måste hantera som finansiell mellanhand eller kapitalförvaltare.

Tillbaka till den ursprungliga frågan, är det möjligt att automatisera detta och bör det göras?

Enligt min mening skulle jag säga ja och nej 🙂

För de grundläggande företagshändelserna kan du i många fall få villkoren för företagshändelserna levererade till dig via fil (jag ser fram emot när förvaringsinstituten kommer att ha bra API:er för detta!) och sedan läsa in dessa filer i en applikation som tolkar detta och skapar transaktioner i ditt backoffice-system. Varje förvaringsinstitut levererar dessa i olika format och de har också olika terminologi så du måste integrera specifikt med var och en.

För de mer komplexa typerna skulle du behöva skapa ett guideliknande verktyg för var och en eftersom antalet egenskaper varierar mycket så du kan inte använda en typ av användargränssnitt för alla typerna.

Sättet vi arbetar med systemen på Bricknode är att skapa guideliknande gränssnitt för varje typ av företagsåtgärder som sedan använder vårt eget API för att skapa de resulterande transaktionerna med egenskaper som anskaffningsvärden, skatter och utför automatisk avstämning i slutet så att vi vet att allt gick bra.

Vi har precis skapat några nya verktyg för vår egen backoffice-verksamhet att använda för företagshändelser som omvända splittar, sammanslagningar och utdelning av instrument i olika komplexa situationer. Detta sparar in dagar av administration varje månad och detta är något som användare av Bricknode-systemen som exempelvis Bricknode Broker skulle kunna dra nytta av idag.

Vänligen kontakta oss om du är en finansiell mellanhand som vill automatisera dina företagshändelser eller om du behöver en komplett plattform för att hantera din finansiella verksamhet!

I går kväll släppte Salesforce sin rapport för det fjärde kvartalet och visade att de genererade runt 70 miljarder SEK i intäkter. Salesforce var den främsta inspirationskällan för mig när jag bestämde mig för att starta Bricknode 2009.

Salesforce var ett av de första företagen i världen som erbjöd en molnbaserad Software as a Service-tjänst till företag och startade 1998. Salesforce började med en CRM-applikation och för att erbjuda den var de tvungna att bygga en central infrastruktur för molnapplikationer. Allt eftersom åren fortskred började Salesforce erbjuda kärninfrastrukturen som de kallade Force.com. Det expanderade också till andra produktområden tillsammans med sitt marketplace och satsning på API för andra att använda och utöka.

Detta är extremt likt det Bricknode håller på med, vi började med Bricknode Broker för det som kallas finansiella mellanhänder. Dessa är banker, mäklare och FinTechs som distribuerar finansiella produkter och fungerar som en mellanhand mellan emittenterna av dessa produkter och konsumenterna.

När vi utvecklade Bricknode Broker var vi också tvungna att skapa en kärna, vi kallar detta operativsystemet för finans. Den största utmaningen för Salesforce 1998 var tekniken eftersom det inte fanns någon tillgänglig infrastruktur för att erbjuda molnbaserad programvara.

För Bricknode har den rena tekniken bakom molninfrastrukturen aldrig varit huvudutmaningen. Utmaningen var istället att uppfinna hur de så kallade finansiella domänobjekten skulle representeras i kod på ett skalbart och generiskt sätt för att inte ”hårdkoda” saker och få oss in i en återvändsgränd. En annan utmaning var regelverk, 2010 sa både potentiella kunder och tillsynsmyndigheter till oss att det inte var möjligt att ha finansiella applikationer som körs i molnet… så fel de hade.

Många har misslyckats under denna resa och inte tagit sig tid att skapa en riktig granulär transaktionsmotor som bas. Det tog Bricknode mellan 2009 och 2021 att göra detta rätt och testa varje aspekt av vår uppfinning med flera verkliga kundcase. Det tog Salesforce cirka 10 år att bygga upp kärntekniken och bli en riktig kärnmjukvaruleverantör i molnet för en hel industri.

Precis som Salesforce gjorde när de lanserade Force.com 2008, håller Bricknode nu på att bli ett multiproduktföretag baserat på ett starkt kärnsystem, som kunder kan använda för att bygga sina egna applikationer ovanpå genom vårt API.

Vår egen forskning visar att majoriteten av neobankerna väljer att använda en SaaS-leverantör som sin kärna när det gäller att erbjuda finansiella tjänster och vi tror att denna trend kommer att fortsätta att expandera. Bricknode-kärnan täcker nu allt från investeringar och lån till förmögenhetsförvaltning och du kan i princip bygga allt relaterat till ekonomi ovanpå vårt operativsystem.

Under de senaste åren har vi kunnat bygga ett antal nya ”killer applikationer” inom specialiserade områden som Bricknode Deposits och Bricknode Fund Manager som är planerade att släppas på marknaden under 2022. Utöver detta utvecklar vi även en applikation för massadoption globalt som inte kräver att användaren är ett reglerat företag. Det kommer att hjälpa alla företag runt om i världen att organisera sin ekonomi och automatisera administrativa aktiviteter kring detta inklusive redovisning, rapportering och att hålla sig uppdaterade med alla sina investeringar och skulder. Detta kommer att vara ett ”måste”-tillägg för företag att ansluta till sina vanliga redovisningssystem så håll utkik!

Salesforce har tillsammans med många mjukvaruföretag sett sin aktiekurs falla med mer än 40% sedan slutet av 2021 trots att de fortsätter att visa en otrolig långsiktig tillväxt. Skalbarheten av erbjudandena styrs av hur dynamiska och generiska de är, om lösningarna är skräddarsydda för varje kund så existerar inte skalbarheten för framtida vinster. För ett tag sedan förmedlade jag mina tankar om hur jag tycker att man värderar ett SaaS-företag vilket du kan läsa här.

Bruttomarginalen för Salesforce är 75 % medan den totala rörelsemarginalen är 3,5 %. Om systemet byggs rätt kan de totala rörelsemarginalerna så småningom gå till +50% men det skulle innebära att företaget skulle bromsa sina investeringar i framtida tillväxt och i realiteten låna från sig självt som Salesforce inte är intresserat av att göra.

Under de senaste 10 åren har Salesforce ökat sina årliga intäkter med 25 – 35 % varje år, detta är vad en långsiktig syn kan göra för ett företag, som den syn som Salesforce-grundaren Marc Benioff har haft hela tiden. Salesforce har blivit ett avsiktsdrivet företag som gör bra saker för världen och är en stor inspiration för dagens entreprenörer!

Genom att fokusera på produkter och hjälpa kunder att nå sina mål är min dröm att göra Bricknode till ett Salesforce för finans. Jag älskar att bygga mjukvara som jag kan använda själv och med det kommande massmarknadserbjudandet från Bricknode sluter vi verkligen cirkeln av att bygga nätverket mellan finansiella tjänsteleverantörer och konsumenter av finansiella tjänster där vi driver förändring till ett mer effektivt och användarvänligt sätt att konsumera och leverera värdefulla finansiella tjänster till företag och privatpersoner.

Som jag och Co-CEO Erik Hagelin skrev i förra kvartalsrapporten, är 2022 året då vi använder större body på Bricknode (som gått från cirka 20 till 40 medlemmar) för att lansera alla våra nya produkter ovanpå vår stora kärna och etablera oss som den främsta leverantören av mjukvara, nätverk och infrastruktur till finansbranschen och alla dess intressenter, såväl konsumenter som leverantörer.

Det är detta som verkligen motiverar mig personligen att ”burn the midnight oil” och vara väldigt engagerad i programmeringen av våra applikationer!

Precis som Elon Musk nu kan hjälpa Ukraina med internet, hoppas jag en dag att Bricknode kommer att vara ett globalt kraftpaket för gott och påverka genom teknik!

Ett av de mest omtalade ämnena i finanspressen just nu är inflation, vad betyder det egentligen och hur skyddar du dig mot det och kanske till och med gör vinst?

Jo, inflation innebär att kostnaderna för varor och tjänster går upp, det blir dyrare att leva och för att klara det måste du se till att dina tillgångar ökar i värde och att du får mer betalt för ditt arbete.

Inflation är anledningen till att dina surt förvärvade pengar aldrig bör sitta på ett icke-räntegenererande konto hos en bank. Varför skulle du låna ut dina pengar till banken och bara låta dem få använda dem och låna ut dem i andra hand gratis?

Du kan förlora hälften av din köpkraft på 10 år

Om inflationen är 4 %, som den är i många regioner just nu, betyder det att köpkraften för pengar kommer att minska med 4 % per år. Om du har 100 000 kr på ett icke räntegenererande bankkonto betyder det att värdet på pengarna har minskat med 33 % under en period på 10 år. Om du skulle spara dessa 100 000 kronorna för att göra en resa eller för att göra en investering i ditt företag, som att till exempel bygga ut din butik. Det betyder att priset på resan eller priset för att bygga ut din butik har ökat.

Det du kunde ha köpt för 100 000 kr för cirka 10 år sedan kräver nu att du betalar cirka 150 000 kr för. Det är 50 % mer än du behövde för 10 år sedan och du trodde att du skyddade dina pengar genom att förvara dem på ett ”säkert” bankkonto!

Jag kan garantera dig att din bank tjänade mer än dessa 50 % på dina pengar under den tiden.

Är 4 % inflation normalt?

Nej det är det inte, åtminstone inte historiskt…men 2 % inflation är normalt. Om jag justerar beräkningen till 2 % per år innebär det fortfarande en prisökning över 10 år på totalt 21,9 %.

Tycker du fortfarande att det verkar säkert att förvara dina pengar i ett icke-räntegenererande konto hos en bank? 😉

Vad är då lösningen?

Jo, att ha tillgångar betyder alltid att du har en risk. Med pengar är de mest uppenbara riskerna inflation, värdet på din valuta sjunker i förhållande till andra valutor eller att din bank går i konkurs.

För egen del gillar jag att försäkra mot inflation genom att använda inkomstgenererande produkter som preferensaktier samt guld och råvaror. Låt oss ta en snabb titt på var och en.

Preferensaktier

Dessa instrument är utmärkta om du letar efter en avkastning på mellan 5 – 7 % per år. Skribenten Marcus Hernhag (@MarcusHernhag på Twitter) har skrivit mycket bra om ämnet som jag varmt rekommenderar. Vanligtvis vill jag köpa dessa instrument som är utgivna av företag som har en stabil och lönsam verksamhet. De kommer då att betala en fast utdelning, vanligtvis varje kvartal, som jag sedan kan besluta om att återinvestera. Om aktierna är noterade kan jag köpa och sälja aktierna på den öppna marknaden och priset kommer att fluktuera.

Eftersom villkoren för dessa preferensaktier är fasta vet jag hur mycket utdelning jag får i förväg.

Låt oss titta på ett exempel med preferensaktier utgivna av det svenska fastighetsbolaget Corem, här är länken till Avanza med detaljer.

Corem ger en utdelning på 5 kr per kvartal, alltså 20 kr per år. Senaste stängningskurs var 316 kronor per aktie. Om jag skulle ha köpt dem till detta pris betyder det att jag får 20 / 316 ≈ 6,33 % i årlig avkastning för aktierna. Om kursen skulle sjunka till 280 kr per aktie skulle det innebära 20 / 280 ≈ 7,14 %. I villkoren för instrumentet finns även ett pris satt där det bolag som ger ut aktierna har rätt att köpa tillbaka dem, detta är viktigt att ha koll på så att jag inte köper aktierna till ett pris som är mycket högre än detta vilket skulle utsätta mig för fler risker.

Naturligtvis kan priset på preferensaktier gå upp och ner men jag äger dessa för den fasta avkastningen och bryr mig inte så mycket om svängningarna. Om direktavkastningen går upp för att aktierna drabbas av en generell nedgång på aktiemarknaden kanske jag lockas att låsa in den direktavkastningen och köpa några till. Å andra sidan, om priset går upp för mycket kan jag tänka mig att sälja aktier och se det som att jag erhåller dessa utdelningar i förtid. 🙂

Guld

Det är möjligt att investera i fysiskt guld på flera sätt, det enklaste är att köpa börshandlade certifikat som till exempel Amundi Physical Gold  eller Xtrackers Physical Gold. En sak som är lätt att missa och som vanligtvis inte lyfts fram i finanspressen är att prisförändringen på någon tillgång är relativ. Priset på guld kommer att visa en sak om det jämförs med valutan USD och en annan sak i jämförelse med SEK. Jag bor i Sverige det är här jag konsumerar och jag är baserad i SEK. När jag tittar på ett gulddiagram ser jag till att jämföra guld med SEK som kan ses på följande länk.

Jämför det med detta diagram över guld mot USD. Guld har varit en bra investering länge jämfört med SEK men inte lika bra jämfört med USD. En bra indikator att titta på för att se hur köpkraften för olika valutor jämförs är Big Mac Index. Detta kommer att visa dig hur mycket en Big Mac kostar i varje land.

Råvaror

En annan bra säkring mot inflation är att titta på en börshandlad fond som iShares Diversified Commodity Swap som också har haft en bra uppgång och ökat med mer än 66 % sedan början av 2020.

Sammanfattning

Inflation är ett stort hot mot din förmögenhet och ekonomiska välbefinnande och något som är värt att hålla reda på. Det finns några bra indikatorer som kan användas för att mäta hur sannolikt det är att inflationen ska öka och de fungerade riktigt bra även denna gång och gjorde det möjligt att gå in i inflationssäkringar långt innan inflationen nådde nuvarande nivåer, mer om det i en framtida artikel.

Icke-räntegenererande bankkonton är en stor förstörare av rikedom och kommer att dränera dig och/eller ditt företag på din ekonomiska köpkraft, det är väldigt lätt att inte göra någonting!

Bricknode existerar för att skapa ett ekosystem (ett nätverk) av finansiella tjänster. Bricknode ska tillhandahålla verktyg för dig och mig som vi kan använda oss av för att hålla koll på vår ekonomi och verktyg för företagen som tillhandahåller de finansiella produkterna och tjänsterna. En hel del coola grejer kommer att lanseras i nätverket under det här året, inklusive verktyg som du som investerare kan använda för att hålla koll på din ekonomiska hälsa samt göra ditt liv enklare om du gör investeringar genom ditt eget företag. Se till att hålla ögonen öppna!